T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çukurova Kalkınma Ajansına Teknik Destek kapsamında başvurusu kabul edilen "Tarımsal Mekanizasyon Uygulamalarında Enerji Verimliliği Eğiticiler Eğitimi" projesinin söleşmesi imzalandı.

Yayın Tarihi : 12.08.2022

Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün Çukurova Kalkınma Ajansına Teknik Destek kapsamında başvurusu kabul edilen TR62/22/TD/0017 referans nolu Tarımsal Mekanizasyon Uygulamalarında Enerji Verimliliği Eğiticiler Eğitimi projesinin söleşmesi Kurum Müdürü Emin TEPELİ ve ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rıfat DURAN tarafından imzalandı. Enerji ve kaynakları, tarımda enerji kullanımı, iş gücü enerjisi, alet/makine enerjisi, sulamada enerji kullanımı, tarımsal mekanizasyon uygulamalarında enerji verimliliği, tarımsal mekanizasyon için güç gereksinimi,
yakıt ve enerji tüketimi, tarımsal mekanizasyon uygulamalarında sera gazı GHG salımları, bitkisel ve hayvansal üretimde entegre kaynak verimliliği ve tarımsal üretimde enerji verimliliğini artırmak için gerekli önlemler olarak sıralanmaktadır. Tarımsal üretim işlemlerinde yararlanılan alet/makinalara ilişkin enerji kullanımı doğrudan ve dolaylı enerji girdilerinden oluşmaktadır. Tarımsal üretim
işlemlerinde kullanılan değişik tarım alet/makinalarının; üretim, tamir/bakım işlemleri sırasında
doğrudan ve dolaylı enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Alet/makina kullanımına ilişkin doğrudan ve
dolaylı enerji tüketimi, bu makinalar için enerji maliyetini oluşturmaktadır. Bu Proje ile Eğitim Merkezi
Müdürlüğümüzde görevli 20 personele Enerji verimliliği hakkında 5 gün içerisinde 40 saat süreyle eğitim verilmesi planlanmaktadır.