T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Müdürülüğümüzde Niğde İlinden Gelen Çiftçilerimize ''Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri '' Konusunda Eğitim Verildi.

Yayın Tarihi : 6.10.2022

21 kişinin katıldığı bu eğitimde; çiftçilerimize tarımsal sulamanın önemi, küresel iklim değişikliği, toprak örneği alma, bitkilerin su ihtiyacı, sulama suyu miktarı ve sulama zamanın belirlenmesi, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin tanıtımı, üstünlükleri, sistemi oluşturan unsurların planlanması, sistemde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, sistemin bakımı ve işletilmesi konularına yer verilmiştir. Çiftçilerimizin tarımsal sulamayı bilinçli bir şekilde yapması gerekliliği ve su kısıtlılığı olan ülkemizde sulama sistemlerinin ( damla ve yağmurlama sulama sistemleri) çiftçilerimiz tarafından yaygınlaştırılması gerekliliği ve ihtiyacı doğduğundan bu eğitimlerle hem bu ihtiyaç kapatılmış olacak hem de tarım sektörüne eğitimli çiftçiler kazandırılmış olacaktır.