T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kurum Müdür yardımcısı Dr. Bülent Ayhan grup lideri olarak 18-26 Ekim 2022 tarihleri arasında Lackenhof / Viyana Erasmus gençlik değişimi projesine katılım sağlamıştır.

Yayın Tarihi : 31.10.2022

​Kurum Müdür yardımcısı Dr. Bülent Ayhan grup lideri olarak 18-26 Ekim 2022 tarihleri arasında Lackenhof / Viyana Erasmus gençlik değişimi projesine katılım sağlamıştır.  Bu proje   Gençlik alanında, kültürlerarası ve sosyal öğrenme için bir alan sağlamayı, fotoğrafçılık aracılığıyla AB'nin 11 Gençlik hedefine ulaşmayı ve  sürdürülebilirlik bilincini artırmayı amaçlayan bir Erasmus + projesidir. Bu proje sırasında tüm katılımcılar, modern dijital araçları ve platformları inceleyerek dijital yetkinliklerini geliştirmişlerdir. Ayrıca, gençleri işbirliği yapmaya , kişisel, ekonomik, çevresel , sosyal sorunlara yaklaşımlar ve çözümler yaratmaya teşvik etmek gibi hedefleri olan bir projedir.

Participatory Photography for Youth is an Erasmus + project aimed at providing a space for values-based intercultural and social learning, raising the awareness of 11 Youth Goals, sustainability through the medium of photography. During this project all the participants will upskill their digital competencies through examination of modern digital tools and platforms. Also, there are such goals as to empower young people to collaborate and co-create approaches and solutions to personal, economic, environmental and social issues.