Course Content

 

​Bilgisayar Temel Eğitimi


 


KONULAR

Bilgisayara Giriş : Bilgisayarın tanımı, Bilgisayarın donanım, Klavye tanıtımı, Fare kullanımı

Windows İşletim Sistemi : Bilgisayarın açılması ve masa üstünün tanıtılması, Masa üstü simgelerin düzenlenmesi

Windows İşletim Sistemi : Masa üstünün tanıtılması pencere işlemleri, Dosya ve dizin yönetimi

Windows İşletim Sistemi : Başlat menüsü ve öğeleri Denetim masası işlemleri

Microsoft Word : Word programına giriş, program penceresi ve araç çubuklarının tanıtımı, word de yazım kuralları, bir paragraf yazılması, yazının kaydedilmesi ve şifre verme

Microsoft Word : Kayıtlı dosyanın açılması, şifrenin kaldırılması, seçme işlemleri, yazının araç çubuğu ve menüden biçimlendirilmesi, biçim boyacısı, Kes, kopyala, yapıştır, silme işlemleri, paragraf ayarları, sekmeler, madde imleri ve numaralandırma

Microsoft Word : Sütunlara ayırma, Büyük/Küçük harf değiştirme, Otomatik metin yazdırma ve otomatik düzeltme, yazım ve dil bilgisi, yapılan işlemin iptali, kenarlıklar ve gölgelendirme, şekil ve diyagram ekleme

Microsoft Word : Tablo oluşturma, Farklı tablo örneğinin hazırlanması, Çizim teknikleri(Çizim araç çubuğu), Word art uygulamaları

Microsoft Word : Resim ekleme ve resim araç çubuğu,  simge ekleme, sayfa sonu ve bölüm sonu verme, sayfa numarası verme, üst bilgi- alt bilgi,

Microsoft Word : Sayfa yapısı ayarlamaları, baskı ön izleme, yazdırma form hazırlama

Microsoft Excel : Menüler ve araç çubukları Çalışma kitabı, Çalışma sayfası,  Hücrelere veri girişi Hücreleri biçimlendirmek,

Microsoft Excel : Veri tabanı işlemleri (sıralama, süzme) , veri menüsü kullanımı, Formüller ve işlevleri

Microsoft Excel : Formüller ve işlevlerine devam

Microsoft Excel : Grafik oluşturma ve word'e aktarma

Microsoft Excel : Özet tablo, excell dosyasının ortak alanda kullanımı,

Microsoft Excel : Sayfa yapısı, çalışma sayfasını düzenlemek, baskı ön izleme, yazdırma seçenekleri

İnternet ve Uygulamaları : İnternet explorer menü ve araç çubukları İnternette bir bilgiye ulaşmak e-mail adresi kullanımı, MSN Messenger

İnternet ve Uygulamaları : Arama motorlarının kullanımı ve ADSL bağlantı ayarları, Dosya indirme, İnternet kavramları

İnternet ve Uygulamaları : Diğer internet tarayıcılarının (firefox, google chrome, safari) kullanımı

Değerlendirme : Kursun Değerlendirilmesi​Sunum Teknikleri ve Eğitim Araçlarının Kullanımı


 


KONULAR

Fotoğraf Makinesi : Açılış ve Eğitim merkezinin tanıtılması, Kursla ilgili bilgiler verilmesi, Fotoğraf makinelerinin karşılaştırılması

Fotoğraf Makinesi : Dijital fotoğraf makinesinin özellikleri, Dijital fotoğraf makinesi genel fotoğraf çekim kuralları

Fotoğraf Makinesi : Fotoğraf çekim UYGULAMALARI Çekilen fotoğrafların bilgisayara aktarımı

Video kamera : Video kameraların karşılaştırılması, Özellikleri ve Kullandıkları ortamlar

Video kamera Projeksiyon : Video çekim kuralları ve Video kamerayla çekim UYGULAMALARI, Projeksiyon aletinin özellikleri, kullanımı, bağlantıları UYGULAMALI

Tarayıcılar : Tarayıcıların temel özellikleri, resim ve yazı tarama ve düzeltme işlemleri UYGULAMALI

Video Film Düzenleme : Çekilen görüntülerin bilgisayara aktarımı Windows Movie Maker Programı genel tanıtımı, ortam yakalama, alma

Video Film Düzenleme Uygulama : Movie maker'da film düzenleme, Düzenlenen filmin bilgisayara kaydı, Filmlerin VCD formatında kaydı, Filmlerin DVD formatında kaydı UYGULAMA

Ders Anlatım Teknikleri : Öğrenme Türleri ve Yetişkin Eğitimi

Ders Anlatım Teknikleri : Etkili Ders Anlatımında İletişim Teknikleri ve Beden Dilinin Kullanılması

MS Pover-Point : Power Point programının ve menülerinin tanıtılması, Power point programı ile sunu oluşturma yöntemleri

MS Pover-Point : Sunulara resim, ses, tablo, grafik ve film ekleme,

MS Pover-Point : Slaytlar ve sunularla çalışma, Sunuların biçimlendirilmesi

MS Pover-Point : Animasyon efekleri, köprü ekleme, sunu görünümleri,

MS Pover-Point : Asıl slaytlar ve renk düzenleme, Sayfa yapısı ve slaytların yazdırılması

Sunu hazırlama UYGULAMASI

Sunu hazırlama UYGULAMASI

Sunum ve Değerlendirme

Sunum ve Değerlendirme

Değerlendirme

 Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri


 


​KONULAR

Autocad'te Giriş Komut Çalıştırma Yöntemleri ve Koordinat Sistemi : CAD-CAM nedir? Ekran, Menü ve Araç Çubukları, Dosya İşlemleri, Menülerle, Araç Çubukları ile, Kısa Yol Tuşları ile, Komut Satırı ile Komut Çalıştırma

Çizim Yöntemleri : Mutlak Koordinatlara Göre Çizim, İzafi Koordinatlara Göre Çizim, İzafi Kutupsal Koordinatlara Göre Çizim

Çizim Yöntemleri : Koordinatsız (uzunluk değeri girilerek) Çizim, Açı Kullanarak Çizim UYGULAMA

Çizim Ayarları, Durum Düğmeleri, Çizim Komutları : Ölçü Birimi Ayarlama, Çizim Sınırlarını Ayarlama Drafting Settin Komutu, Görüntü İşlemleri Line ve Daire (Circle) Komutları

Çizim Komutları : UYGULAMA

Çizim Komutları : Yay (Arc), Dikdörtgen (Rectangular) Komutları Çokgen (Polygon), Elips ve Polyline Komutları

Düzeltme Komutları : Silme (Erase), Obje seçme, Kopyalama, Taşıma, Döndürme, Aynalama (Mirror) ve Offset Komutları

Düzeltme Komutları : Array Komutu, Uzatma (Extend), Budama (Trim), Pah Kırma (Chamber), Köşe Yuvartlatma (Fillet) Komutları

Düzeltme Komutları : Koparma (Break), Scale, Stretch, Tarama (Hatch) Komutları

Düzeltme Komutları : UYGULAMA

Yazı Yazma Komutları : Multiline ve Single Line Text Komutları

Yazı Yazma Komutları : Multiline ve Single Line Text Komutları (Uygulama)

Ölçülendirme Komutları : Doğrusal,Hizalı, Çap ve Yarı Çap,Koordinat, Referanslı, Çabuk Ölçülendirme, Quick Leader Komutları ve Ölçü Ayarlamaları Komutları,

Katmanlar ve Düzenleme Komutları : Katmanlar (Layer), Özellikler (Properties), Özellik Kopyalama (Match Properties) Komutları

Ölçülendirme ve Katmanlar : UYGULAMA

Bloklar : Blok Yapma, External References, Raster Image Reference, Import File ve Ole Object Komutları UYGULAMA

Alan ve Çevre Hesaplama ve Yazıcıdan Çıktı Alma Yöntemleri : Hesap Makinesi Kullanımı, Çıktıda Ölçek Kavramı, Yazı Boyutu ve Layout Ayarları UYGULAMA

İzometrik (PERSPEKTİF) Çizim : İzometrik Düzlemin Oluşturulmas, UYGULAMA

İzometrik (PERSPEKTİF) Çizim : İzometrik Düzlemin Oluşturulmas, UYGULAMA

Değerlendirme Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi


 


​KONULAR

Bitki Toprak Su İlişkileri

Sulamada Genel Bilgiler

Bitki Toprak Su İlişkileri

Bitki Toprak Su İlişkileri

Bitki Toprak Su İlişkileri

Bitki Toprak Su İlişkileri

Damla Sulama

Damla Sulama

Yağmurlama Sulama

Yağmurlama Sulama

Seralarda Sulama

Seralarda Sulama

Sulama Sistemlerinin Hidroliği

Sulama Sistemlerinin Hidroliği

Sulama Sistemlerinin Hidroliği

Sulama Sistemlerinin Hidroliği

Sulama Sistemlerinin Hidroliği

Sulama Sistemlerinde Kullanılan Pompalar

Sulama Sistemlerinde Kullanılan Pompalar

Sulama Sistemlerinde Kullanılan Pompalar

Sulama Sistemlerinde Kullanılan Pompalar

Sulama Sistemlerinde Kullanılan Pompalar

Ölçme Bilgisi ve Tesviye

Ölçme Bilgisi ve Tesviye

Ölçme Bilgisi ve Tesviye

Su Kalitesi

Yüzey Sulama

Yüzey Sulama

Teknik Gezi

Teknik Gezi

Yüzey Sulama

Yüzey Sulama

Yüzey Sulama

Toprak Muhafaza

Drenaj

Drenaj

Drenaj

Drenaj

Sınav

Kurs Değerlendirmesi

 Sulama Yayımcısı Metot Kursu


 


​KONULAR

Açılış

Damla Sulama

Damla Sulama

Damla Sulama

Yağmurlama Sulama

Yağmurlama Sulama

Teknik Gezi

Teknik Gezi

Damla Sulama

Damla Sulama

Yağmurlama Sulama

Yağmurlama Sulama

Proje Değerlendirme

Proje Değerlendirme

Teknik Gezi

Teknik Gezi

Yağmurlama Sulama

Yağmurlama Sulama

Proje Değerlendirme

Proje Değerlendirme

 Tarım Alet ve Makineleri Temel Eğitimi


 


​KONULAR

Açılış, Tarım makinelerinin önemi, Ülkemizdeki tarımsal mekanizasyonun düzeyi ve sorunları

Temel birimler, ölçüler ve birim çevirimleri,

Tarımda kullanılan güç kaynakları, Güç iletim sistemleri, Enerji tasarrufu

Tarım makineleriyle çalışırken emniyet tedbirleri

Tarımda kullanılan Traktör çeşitleri, parçaları, motor, Kuyruk mili, traktörmetre

Traktör parçalarının ve kuyruk milinin ve traktörmetrenin uygulamalı olarak gösterilmesi

Traktörlerde hidrolik sistem, üç nokta askı sistemi ve hidrolik kumanda kolları ve Traktörlerde bakım

Traktörlerde hidrolik sistem, üç nokta askı sistemi ve hidrolik kumanda kolları ve Traktörlerde bakım uygulamaları, Traktör kullanma uygulaması

Toprak işleme alet ve makineleri (I Sınıf toprak işleme aletleri; Pulluklar, çizeler, dipkazanlar vb.) uygulamalı

Toprak işleme alet ve makineleri (II Sınıf toprak işleme aletleri; kültivatör, rotatiller, frezeler, tırmıklar, merdane, kombikürüm, vb.) uygulamalı

Ekim yöntemleri, ekim makineleri, Hububat ekim makinelerinde ayarlar

Hububat ekim makinelerinde ayarları uygulaması (Ekim normu ve markör ayarı)

Özel ekim makinesi (pnömatik, santrifüj vb.)

Özel ekim makinesi (pnömatik, santrifüj vb.) uygulama

Dikim makineleri (Fide, patates vb.) ve Uygulama

Gübre dağıtma makineleri ve uygulama

Bitki koruma makineleri

Bitki koruma makineleri uygulamalı

Tarım makinelerinde teknik şartnamelerin hazırlanması

Kursun Değerlendirilmesi

 Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme 


 


​KONULAR

Açılış, Biçerdöverlerle Çalışmada Emniyet kuralları

Biçerdöverlerin gelişimi ve tanıtımı, Biçerdöver üniteleri ve parçaları

Biçerdöverin kumanda kollarının ve göstergelerin tanıtılması, Güç iletim sistemleri, Kayış-Zincir-Dişli-Hidrolik sistemi

Biçme ünitesi, parçaları ve ayarları, Dövme ünitesi, parçaları ve ayarları

Ayırma, temizleme, taşıma ve depolama ünitelerinin parçaları ve ayarları

Uygulamalı olarak biçme, harmanlama, temizleme ve ayırma ünitelerinin tanıltılması ve ayarlarının yapılması

Biçerdöverde oluşan dane kayıplarının önemi ve giderilme yolları, Dane Kayıplarını ölçme yöntemleri ve hesaplanması

Uygulamalı olarak arazide biçerdöver kontrolü

Biçerdöver Kontrollerinin uygulama esasları, Biçerdöver kontrollerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Kursun Değerlendirme​

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı​


 


​KONULAR

Enerji türleri, Güneş enerjisi : Enerji Terimleri , Türleri, Kaynakları, Güneş Enerjisi Yapısal Özellikler, Güneş Işınımı, Güneş Enerjisi Dönüşümleri, Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları, Güneş Enerjisi Sistemleri, Güneş Toplaçları,

Güneş enerjisi : Güneş Enerjisi Uygulamaları, Kurutma, Soğutma, Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma, Güneş Havuzu, Güneş Enerjili Pişirici, Toprak Solarizasyonu, Güneş Enerjisi İle Su Damıtma, Güneş Işınımı Yoğunlaştırıcı Sistemler, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi, Güneş Fotovoltaik Elektrik Üretimi, Güneş Enerjisi Depolama Yöntemleri

Rüzgar enerjisi : Tanımı ve Özellikleri, Rüzgar Ölçümleri, Rüzgarın İş Yapabilme Yeteneği, Rüzgar Türbinleri, Rüzgar Türbini Bileşenleri, Rüzgar Gücünün İletimi ve Enerji Üretimi, Rüzgar Türbinlerinin Sınıflandırılması

Rüzgar enerjisi : Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi, Rüzgar Türbini Maliyeti, Rüzgar Türbini Bakımı, Rüzgar Santrali Kurulması, Rüzgar Santrali İçin Yer Seçimi, Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Uygulamaları

Hidrolik enerji : Su Akımındaki Enerjiler, Hidroelektrik Santralleri, Hidroelektrik Santrallerin Çalışma İlkesi, Hidroelektrik Santrallerin Bileşenleri, Su Türbinleri; Kaplan Türbini, Francis Türbini, Pelton Türbini, Banki Türbini, Turgo Türbini, Küçük Akarsulardan Elektrik Üretimi, Türkiye'de Hidroelektrik Potansiyel Gelişimi

Jeotermal enerji : Tanımı ve Özellikleri, Jeotermal Enerjinin Oluşumu ve Isı Kaynağı, Jeotermal Sistem, Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları, Jeotermal Enerji Üretimi, Jeotermal Enerjinin Doğrudan Kullanımı, Tarımsal Üretimde Jeotermal Enerji Kullanımı, Açık Alanlarda Toprak Isıtma, Ürün Kurutma, Balık, yetiştiriciliği, Mantar Üretimi, Toprak Islahı, Sulama, Sera Isı Jeotermal Akışkanın Pompajı, Jeotermal Enerji Uygulamalarında Isı Pompası Kullanımı, Jeotermal Uygulamalarda Karşılan Sorunlar ve Önlenmesi, Türkiye'nin Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Kullanımı Sera ısıtma

Biyokütle enerjisi : Biyokütle Enerji Kaynakları, Biyokütle Dönüşüm Teknolojileri, Preslemek, Biriketlemek, Biyokütle Yakma Teknolojileri, Gazlaştırma,

Biyokütle enerjisi : Biyoyakıtlar, Biyogaz, Biyogaz Üretiminde Etkili Etmenler, Biyogaz Tesislerinin Tasarımı, Biyogaz Üretiminde Kullanılan Hammaddeler

Biyokütle enerjisi : Biyodizel, Biyodizel Üretimi, Biyodizel Üretim Tesisi

Değerlendirme

 Toprak İşlemesiz Tarım ve Anıza Doğrudan Ekim Makineleri


 


​KONULAR

Açılış, Toprak işlemesiz tarımın esasları

Anız yakmanın zararları ve Toprak işleme sistemleri

Geneleksel toprak işleme, Azaltılmış toprak işleme ve Toprak işlemesiz tarım

Toprak işlemesiz tarımda kullanılan ekim makineleri ve ön hazırlık

Toprak işlemesiz tarımda kullanılan ekim makineleri ve güç gereksinimi

Toprak işlemsiz tarımın uygulanma koşulları, Toprak işlemsiz tarıma arazi koşullarının etkisi (ARAZİ UYGULAMA)

Toprak işlemsiz tarımda gübreleme

Uygulama ( Toprak işlemesiz tarımda kullanılan ekim makineleri )

Toprak işlemsiz tarımda yabancı ot mücadelesi

Kursun Değerlendirilmesi

 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve GPS'in Tarımda Kullanımı


 


​KONULAR

Genel Bilgilendirme ve Tarihsel Süreç

Uydu Esaslı Konum Belirlemenin Esasları, Uydu Esaslı Konum Belirleme ve Tarımda Uygulamaları

Hassas Tarım Teknolojisi Hakkında Bilgilendirme, Yaygın Kullanımlı Uydu Verisi Alıcılarının (GPS) Genel Özellikleri

Açık Alanda Uygulamaların Yapılması

Uydu Verisi Alıcısından Bilgisayara Veri Aktarımı (Uygulamalı)

Bilgisayar Yazılımının Genel Özelliklerinin Tanıtımı, Uydu Verilerinin Google Earth'e Aktarımı ve Sayısallaştırma

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Genel Bilgilendirme, Google Earth Ekranının Yaygın Kullanımlı CBS Programına (ArcGIS 10.0) Aktarımı

Google Earth Ekranının CBS Programında Rektifikasyonu ve Sayısallaştırılması

CBS Yazılımında İlgi Alanlarına Bilgi Girişi, CBS Yazılımında Sorgulamalar

Kursun Değerlendirilmesi​

 Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi


 


​​KONULAR

A.B. proje yönetimi yaklaşımına ilişkin temel kavramlar, Proje Geliştirme ve uygulamada temel prensipler

A.B. proje yönetimi yaklaşımı, Proje nedir? Proje döngüsü ve Proje döngüsü yönetimi

Proje hazırlama; Mantıksal Çerçeve yaklaşımı ve aşamaları

Mevcut durum analizi, Sorun analizi, paydaş analizi

Hedef ve Strateji analizi

Mantıksal çerçeve Matrisinin hazırlanması, Mantıksal çerçevenin hazırlanma adımları

Uygulama Mantıksal çerçeve Matrisinin hazırlanması

Faaliyet planı ve bütçe hazırlama, Projenin ön değerlendirilmesi ve Proje önerisinin yazılması

Finansman, Projede uygulama, izleme ve değerlendirme

Faydalanabilecek çeşitli A.B. Fonları, Hibe planı, Fon dağılımı

 Sera Mekanizasyonu


 


​KONULAR

Sera nedir? Dünyada ve ülkemizde seracılık, Sera tipleri,

Sera iklim etmenleri, Sera örtü malzemeleri

Seralarda ısı korunumu, Seraların ısıtılması Isıtma yöntemleri

Seraların havalandırılması, Doğal havalandırma yöntemleri, Zorlamalı havalandırma yöntemleri

Seraların serinletilmesi, Seraların aydınlatılması

Teknik Gezi

Sera yetiştirme ortamları, Solarizasyon, Yetiştirme ve büyüme odaları

Seralarda ısıtma , havalandırma ve serinletma sistemleri uygulaması

Seralarda yetiştiricilikle ilgili mekanizasyon uygulamaları

Bilgisayar kontrollü seralar, Kursun Değerlendirilmesi

 İletişim Teknikleri ve Tarımsal Yayım Metodolojisi


 


​KONULAR

Tarımsal Yayım Kavramı ve Felsefesi

Kırsal Sosyoloji

Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları

Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları (Uygulamalı)

Grup Yayım/Danışmanlık Metotları

Grup Yayım/Danışmanlık Metotları (Uygulamalı)

KitleYayım/Danışmanlık Metotları

KitleYayım/Danışmanlık Metotları (Uygulamalı)

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi, Yeniliklerin Yayılması

Kursun Değerlendirilmesi

Enformasyon Araçları (Video Kamera, Fotoğraf Makinesi, Projeksiyon ve Akıllı Tahta Kullanımı)

Yetişkin Eğitimi, Yetişkinin Öğrenme Özellikleri, Pedegoji ve Androgoji Nedir? ve Aralarındaki Fark Nedir?

İletişim Teknikleri, Ders Anlatım Teknikleri

Sunu hazırlama teknikleri

Sunu hazırlama teknikleri

Kursiyer sunuları ve Değerlendirme

Kursiyer sunuları ve Değerlendirme

Kursun Değerlendirmesi​

 Problem Çözme Teknikleri ve Moderasyon


 


​​

YUKARI